Caller's Notes na WWW

Caller's Notes na WWW jsem začal vydávat jako čistě internetovský časopis počátkem roku 1997. Jedná se o občasník, periodicita byla a je závislá na množství mého volného času, míře znechucení okolním světem a množství nápadů, kterými bych se chtěl pochlubit.

Původně bylo k dispozici vždy jen jedno aktuální číslo. To bylo dáno především kapacitou diskového prostoru, který mi byl k dispozici. V současnosti mám již k dispozici několkanásobně větší kapacitu diskového prostoru. Díky tomu jsem si mohl dovolit podlehnout nátlaku některých z Vás a zpřístupnit vše co dosud vyšlo.

Jednotlivá čísla jsou uveřejněna v té podobě, v jaké byla publikována původně. Proto se může stát, že stránky obsahují nefunkční odkazy (mimo vlastní číslo). K návratu na tuto stránku proto použijte funkci "jdi zpět" ve Vašem browseru.

číslo 1

Walk and Dodge

číslo 2

Allemande Thar

číslo 3

Spin the Top

číslo 4

Transfer the Column

  číslo 5

Recycle

 číslo 6

Separate

Split the Outsides

  číslo 7

Cloverleaf

číslo 8

Slide Thru

Spin Chain Thru

  číslo 9

Cast Off 3/4

Linear Cycle

 číslo 10

Coordinate

Trade By

  číslo 11

Square Thru

číslo 12

Swing Thru

Peel Off

  číslo 13

Wheel and Deal

 číslo 14

Tag the Line

  číslo 15

Fan the Top

číslo 16

Centers In